english
English

 

Advokatbyrån för Marknadsrätt hjälper dig stoppa varumärkesintrång och illojal konkurrens med den moderna varumärkesrättens alla verktyg.

Vi är de marknadsintensiva företagens speciella advokatbyrå sedan starten 1972. Vi är unika genom att vi enbart ägnar oss åt den juridik som handlar om varumärken och har marknadsrätten och konkurrensrätten som våra vapen. Vi är väl förtrogna med marknadens villkor och har en helhetssyn på marknadsföring och juridik inom B2B och B2C.

Vi vill skapa största möjliga juridiska utrymme för dig att hävda ditt företag och dina varumärken i konkurrensen.
Du får konkreta råd för att skydda din marknad med varumärken och avtal, och vid förhandlingar och tvister med konkurrenterna.
- Ingripande mot snedvriden konkurrens och otillbörliga affärsmetoder.
- Vi hjälper dig stoppa snedvridande stöd med statsstöd och offentliga medel.
- Efterbildning av reklam och förpackningar.
- Ovederhäftiga produktlöften.
- Snyltning på företagets goda namn och rykte.
- Misskrediterande framställning.
- Skydd och licensiering av upphovsrätt och varumärken.

Vi processar mot tillsynsmyndigheter och mot illojala konkurrenter i Patent- och Marknadsdomstolen samt i EU-domstolen.

Snabbhet och erfarenhet är vår styrka.
Marknadsrätt, konkurrensrätt och varumärkesrätt är våra vapen.

Vi är alltid tillgängliga och du får ett snabbt besked redan vid vår första kontakt. Sedan agerar vi snabbt och resolut för att begränsa ditt företags ekonomiska skada.
Vår långa och breda erfarenhet gör att vi kan agera snabbt. Vi avskyr långbänk.
Det är lättare att prata med oss.

Lars-Erik Ström
VD Advokatbyrån för Marknadsrätt
Vi skyddar ditt företag mot otillbörlig konkurrens.