english
English

 

Advokatbyrån för Marknadsrätt hjälper dig stoppa varumärkesintrång och illojal konkurrens med den moderna varumärkesrättens alla verktyg.

Vi är de marknadsintensiva företagens speciella advokatbyrå sedan starten 1972. Vi är unika genom att vi enbart ägnar oss åt den juridik som handlar om varumärken och har marknadsrätten och konkurrensrätten som våra vapen. Vi är väl förtrogna med marknadens villkor och har en helhetssyn på marknadsföring och juridik inom B2B och B2C.

Vi vill skapa största möjliga juridiska utrymme för dig att hävda ditt företag och dina varumärken i konkurrensen.
Du får konkreta råd för att skydda din marknad med varumärken och avtal, och vid förhandlingar och tvister med konkurrenterna.
- Ingripande mot snedvriden konkurrens och otillbörliga affärsmetoder.
- Vi hjälper dig stoppa snedvridande stöd med statsstöd och offentliga medel.
- Efterbildning av reklam och förpackningar.
- Ovederhäftiga produktlöften.
- Snyltning på företagets goda namn och rykte.
- Misskrediterande framställning.
- Skydd och licensiering av upphovsrätt och varumärken.

Vi processar mot tillsynsmyndigheter och mot illojala konkurrenter i Patent- och Marknadsdomstolen samt i EU-domstolen.

Snabbhet och erfarenhet är vår styrka.
Marknadsrätt, konkurrensrätt och varumärkesrätt är våra vapen.

Vi är alltid tillgängliga och du får ett snabbt besked redan vid vår första kontakt. Sedan agerar vi snabbt och resolut för att begränsa ditt företags ekonomiska skada.
Vår långa och breda erfarenhet gör att vi kan agera snabbt. Vi avskyr långbänk.
Det är lättare att prata med oss.

Lars-Erik Ström
VD Advokatbyrån för Marknadsrätt
Vi skyddar ditt företag mot otillbörlig konkurrens.

SPELBOLAGENS SPELMISSBRUK

Gillar du att spela?

Utsätts du för spelbolags aggressiva marknadsföring?

Då kan vi hjälpa dig.

Spelbolagen triggar spelare till storspel med sina aggressiva och otillbörliga affärsmetoder. Spelbolagen understöder och medverkar därmed till ett farligt spelberoende. Vi möter spelare som förlorat kontrollen och spelat bort miljonbelopp på nätcasinon.

Spelbolagens aggressiva och otillbörliga affärsmetoder gör att de kan bli juridiskt ansvariga och kan dömas att betala tillbaka spelinsatser vid prövning i domstol. Preskriptionstid är hela 10 år.

Advokatbyrån för Marknadsrätt utreder dina juridiska möjligheter att kräva återbetalning av spelinsatser och företräder dig gentemot aggressiva spelbolag. Naturligtvis under advokatsekretess.   Läs mer>>

Slå en signal på tfn 040-799 85 så får du ett snabbt besked.

Du kan naturligtvis även kontakta mig på strom@advokatbyran-marknadsratt.se