Lätt att ladda ner – lätt att bli skadeståndsskyldig!

Det är mycket lätt att ladda ner och använda digitala bilder från nätet. Dessvärre sker dettta ofta utan tillstånd från den fotograf som är rättsinnehavre.

Digitala bilder har ett starkt rättsskydd.

Alla bilder skyddas av upphovsrätten antingen som fotografiskt verk eller som fotografisk bild. Det gör att fotografer kan hävda ett heltäckande rättsligt skydd för sina bilder.

Advokatbyrån för Marknadsrätt hjälper dig agera snabbt vid missbruk av bilder.

Vi skickar omedelbart varningsbrev vid efterbildning eller intrång i din upphovsrätt. Och vidtar de rättsliga åtgärder som krävs för förbud och skadestånd vid rättsstridigt utnyttjande av dina bilder, texter eller kännetecken. Det är viktigt att kontakta oss så fort du upptäcker utnyttjande, spridning eller annat missbruk av dina alster.

Det är lättare att prata med oss.

Slå en signal på tfn 040-799 85 så får du ett snabbt besked.

Lars-Erik Ström

VD Advokatbyrån för Marknadsrätt

Du kan naturligtvis även kontakta mig på strom@advokatbyran-marknadsratt.se så återkommer jag med ett snabbt besked.