Företagets immateriella tillgångar

Det finns ett omfattande juridiskt skydd och försvar för företagets immateriella tillgångar, som ofta överstiger 50% av företagets värde.

Marknad
Ur marknadssynpunkt är företagens kännetecken med varumärken, firmanamn och domännamn viktigast med ett omfattande registreringsskydd. För att försvara företagsidentiteten gäller marknadsjuridikens och immaterialrättens offensiva delar.

Kundrelationen
Företagets samlade kunduppgifter är en stor immateriell tillgång i affärsverksamheten. Uppgifterna är sekretesskyddade i lagstiftningen om företagshemligheter. De omfattas också av skydd för kundens integritet.

Kontrakt
Många av företagets immateriella tillgångar är avtalsskyddade genom licens, franchise, upplåtelseavtal, auktorisation, optioner mm. Rättsskyddet utformas här ofta av parterna i själva avtalet.

Upphov
Text, bild och form liksom alster av film och musik som företaget använder är företagets immateriella tillgångar och omfattas av rättsskydd per automatik. Upphovsrätten gäller och avtal krävs för rätten att utnyttja.

Teknik
Det handlar här om tekniska lösningar som antingen har patent och skyddas av patentlagen resp icke patentskyddad teknologi eller know-how som är sekretesskyddad enligt Lagen om Företagshemligheter.

Rättsliga krav
En rad rättsliga krav måste uppfyllas för att utnyttja immaterialrättsliga tillgångar som tillkommer annan. Mot intrång och missbruk från konkurrenter och andra finns förbud och skadestånd att åberopa.

Värdering och överlåtelse
Värdering och försäljning av immaterialrättsliga tillgångar sker framförallt av varumärken och patent som också kan pantsättas och användas som kreditsäkerhet.