Tappar du klara affärer?
Betalar du för mycket?
Då kan konkurrensrätten komma till din hjälp.

I så fall så är du inte ensam!
   Det är inte alls ovanligt att drabbas av företag som missbrukar sin marknadsdominerande ställning. Och det är inte alltid som det avslöjas. Men du kan förlora stora intäkter och drabbas av höga kostnader.
   Ibland kan hela ditt företags existens vara hotad.
Så kontakta oss när du börjar ana ugglor i mossen.
Ett tidigt samtal kan göra skillnad mellan vinst och förlust. Vi agerar snabbt för att begränsa ditt företags ekonomiska skada.
>> Så här inleder vi ett samarbete ...

Missbruk av marknadsdominerande ställning enligt konkurrensrätten är lika vanligt som marknadsdominerande ställning.

Maktmissbruk följer med makt. Så enkelt är det.
   Många företag med marknadsdominerande ställning missbrukar sin makt. Ibland verkar de inte vara riktigt medvetna om att det rör sig om missbruk enligt konkurrensrätten, utan ser det som rimliga krav på sina kunder.
   Flera stora svenska företag och statliga verk har under åren passerat revy och avslöjats med att missbruka sin marknadsdominerande ställning i olika avseenden. Flera har blivit fällda för konkurrensbegränsande avtal och villkor som är förbjudna enligt konkurrensrätten.
Som t ex
NÄR Tetra Pak kräver av sina maskinkunder att få leverera insatsvaror (förpackningsmaterial).

Företagare sjunger konkurrensens lov,
men jobbar hårt för att undvika konkurrens
i strid med konkurrensrätten.

Konkurrens ger ofta nyare, bättre och billigare produkter och tjänster. Men en tuff konkurrens innebär också större osäkerhet och lägre vinster för företagen. Som säkert drömmer om monopolets behagliga liv.
   Då är det frestande att inleda samarbete med några dominerande företag eller hela branschen för att minska konkurrensen. Flera har blivit fällda för konkurrensbegränsning, otillbörliga konkurrensmetoder och andra brott mot konkurrensrätten.
Som t ex
NÄR ledande vägbyggföretag avslöjades med anbudssamarbete, som kostade väghållare hundratals miljoner i onödiga kostnader.
NÄR ledande bensinbolag, Statoil, OK-Q8, Shell, Preem och Hydro, samordnade sina rabatter för att undvika normala villkor på marknaden.
NÄR Volvohandlarna i Sydsverige samordnade konsumentpriser för nya bilar, inköps- och försäljningspriser på begagnade bilar.
Och du som står utanför ett branschsamarbete tappar oftare affärer och intäkter, som kan äventyra ditt företags fortlevnad

Lagarna som skyddar din marknad - marknadsrätt, konkurrensrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt.

>> Läs mer om missbruk av dominerande marknadsställning ...