Advokatbyrån för Marknadsrätt agerar snabbt för att skydda ditt företag mot otillbörlig konkurrens - Marknadsrätten är vårt vapen.

”Vi är alltid tillgängliga och du får ett snabbt besked redan vid vår första kontakt. Sedan agerar vi snabbt och resolut för att hävda ditt företag och varumärke på marknaden och begränsa den ekonomiska skadan.
   Vår långa och breda erfarenhet gör att vi kan agera snabbt. Vi avskyr långbänk.

Vi är de marknadsintensiva företagens speciella advokatbyrå sedan starten 1972. Vi är väl förtrogna med marknadsföringens villkor och har en helhetssyn på marknadsföring och juridik inom B2B och B2C.
   Det är lättare att prata med oss.”

Slå en signal på tfn 040-799 85 så får du ett snabbt besked.

Lars-Erik Ström
VD Advokatbyrån för Marknadsrätt

Du kan naturligtvis även kontakta mig på strom@advokatbyran-marknadsratt.se
så återkommer jag med ett snabbt besked.

 

Länkar du kan ha nytta av:
www.ec.europa.eu/competition
www.konkurrensverket.se
www.konsumentverket.se
www.marknadsdomstolen.se
www.reklamombudsmannen.org