Modern varumärkesrätt är mer än bara skydd för själva varumärket med namn och logotype.

Den moderna varumärkesrätten handlar om hela det juridiska skyddet för dina marknadsinvesteringar samt varumärkes- och immateriella tillgångar som omfattar allt från illojal konkurrens, varumärkesintrång till missbruk av marknadsdominerande ställning.
Läs mer om immateriella tillgångar>>

- Illojal konkurrens är samlingsnamnet för alla former av efterbildning som kan skada ditt varumärke och företagets verksamhet. För att inte tala om fräcka försök att snylta på företagets renommé. Den moderna varumärkesrätten gör det möjligt att upprätthålla god affärssed mellan företag.

- Namnkonflikter uppkommer allt oftare på grund av konkurrerande registrering av domännamn. Det har blivit en allt vanligare form för vilseledande varumärkesintrång, för att namn och uttryck får skydd som domäner utan föregående kontroll. Du måste själv hålla koll och ta hjälp av den moderna varumärkesrätten.

- Missbruk av marknadsdominerande ställning medför stor skada för de företag som drabbas. Det handlar om prisdiskriminering, leveransstörningar och andra former för olikhet i behandling – till skada för varumärket och företagets verksamhet.

- Vi hjälper dig att snabbt stoppa illojal konkurrens med den moderna varumärkesrätten innan den får effekt och skadar ditt varumärke och företag.
Det är viktigt att agera snabbt och resolut. Därför är vi alltid tillgängliga.

>>Så här inleder vi ett samarbete...