Vi hjälper dig stoppa offentligt företagsstöd till konkurrenter som drabbar dig.

Inom EU gäller stränga förbudsregler för att hindra offentligt stöd till företag. Förbudet gäller om stödet ensidigt gynnar vissa företag och härigenom snedvrider eller hotar konkurrensen på den inre marknaden.


Förbud mot offentligt företagsstöd med skadestånd gäller direkt i Sverige.

EU-förbudet mot offentligt företagsstöd har direkt effekt i Sverige. Förbudet berättigar det drabbade företaget till skadestånd för den uteblivna vinst som blivit följden av stödet. Det förbjudna statsstödet får heller inte genomföras och de olagliga stödpengarna kan återkrävas. Ett tröskelvärde på 200 000 € under 3 år gäller som ”fribelopp”. För stöd med lägre värde gäller inte EU-förbudet.


Nationella regler gäller offentlig säljverksamhet.

Det finns också nationella svenska regler. Dessa är begränsade till enbart offentlig säljverksamhet från stat och kommun och förbud får inte meddelas om förfarandet är försvarbart från allmän synpunkt. EU-rätten framstår här som strängare än de svenska reglerna och EU-rätten har också företräde i Sverige före svensk rätt.

Så när de svenska reglerna inte hjälper så företräder vi våra klienter med stöd av EU-rätten och för process mot stat och kommuner.
Läs mer>>