Advokatbyrån för Marknadsrätt är de marknadsintensiva företagens speciella advokatbyrå sedan starten 1972.

Vi är unika eftersom vi enbart ägnar oss åt den juridiken som handlar om varumärken och har marknadsrätten och konkurrensrätten som våra vapen. Vi är väl förtrogna med marknadens villkor och har en helhetssyn på marknadsföring och juridik inom B2B och B2C.

   Vi granskar vad som hänt, gör vår bedömning och agerar omedelbart utifrån de rättsliga förutsättningar som finns. Ett snabbt och resolut agerande är avgörande för att begränsa den ekonomiska skadan.
   Vi avskyr långbänkar!

Vi har lång erfarenhet av att i denna situation driva konkurrensmål vidare i Patent- och Marknadsdomstolen och EU-domstolen.
   Men många gånger går det att vinna rättelse långt innan.
   Vi hjälper våra klienter att få rätt.


Lars-Erik Ström, Advokatbyrån för Marknadsrätt, är en av branschens största auktoriteter inom marknadsrätt, konkurrensrätt och varumärkesrätt.

Du får direktkontakt med Lars-Erik Ström, som är advokat sedan 1996 med särskild inriktning på konkurrensrätt och europeisk marknadsrätt – den inre marknaden. Han har lång processvana i Marknadsdomstolen och flera framgångsrika mål i EU-domstolen bakom sig.
Konsultbyrån för Marknadsrätt i Malmö startade 1972. Lars-Erik har byggt upp ett omfattande nätverk med advokatbyråer specialiserade på gällande marknadsföringslagstiftning inom Skandinavien och EU. 1996 ändrades namnet till Advokatbyrån för Marknadsrätt.

Lars-Erik är medförfattare till Praktisk Marknadsrätt sedan den första utgåvan 1976. Den har blivit ett standardverk som används i utbildningen av ARU. Boken används även på universitet och högskolor, av våra kollegor, bland bolagsjurister och advokater och som handbok för marknadsansvariga.

   Lars-Erik är nu inne på sin 8:e upplaga av Praktisk Marknadsrätt, Norstedts Juridik.