Så här inleder vi ett samarbete.

Den första kontakten och genomgången hos oss är kostnadsfri.
   Du informerar oss om din marknad, dina frågor och vad du vill ändra på. Vi gör en preliminär bedömning av vilka rättsliga möjligheter som står tillbuds.
   Och sedan bestämmer vi hur vi ska gå vidare.


Vi är lätta att nå för en kostnadsfri bedömning vad som behöver göra juridiskt.
Slå Lars-Erik Ström en signal på tfn 040-799 85 så får du snabbt besked.


Du kan naturligtvis även maila strom@advokatbyran-marknadsratt.se
så återkommer Lars-Erik Ström med ett snabbt besked.