Vanliga frågor om marknadsrätt.

Här kan du läsa några av de vanligaste frågorna vi får av våra klienter och några korta råd om hur du bör agera.

 

Varumärke.

Vad gör jag om ett annat företag skaffar ett varumärke som liknar mitt?

Det handlar om varumärkesintrång och du måste snabbt ingripa juridiskt med alla till buds stående medel.


Hur kan jag stoppa att någon använder ett varumärke som liknar mitt?

Första åtgärden är att skicka ett advokatbrev med uppmaning att upphöra och sedan följa upp detta.


Hur registrerar jag ett kännetecken?

Börja med en analys av vilka produktmarknader ditt varumärkesskydd ska omfatta – nu och framåt i tiden - och kolla sedan vad som är ledigt och möjligt att registrera.


Vad gör jag när ett annat företag skadar mitt varumärke?

Skadas din verksamhet på grund av intrång är du berättigad till skadestånd enligt varumärkeslagen.


Vad gör jag när ett annat företag utnyttjar/missbrukar mitt varumärke?

Var noga med att omedelbart dokumentera vad som sker och vidtag juridiska åtgärder utan dröjsmål.


Hur får jag veta att ett varumärke är ledigt?

Vi kan göra varumärkessökningar på din marknad med den omfattning som krävs för att ge ett säkert svar.


Hur skyddar jag mitt varumärke utanför Sverige?

Flera möjligheter står till buds med EU-ansökan eller med internationell ansökan i ett större eller mindre antal länder world wide.


Hur vet jag om mitt varumärke är tillräckligt olikt konkurrentens varumärke?

Genom att genomföra en juridisk analys av märkeslikheter och skillnader gentemot andra märken på den aktuella marknaden.


När får man använda ett annat företags varumärke?

Det får man inom vissa ramar t ex som återförsäljare eller vid jämförande reklam.


Hur får en återförsäljare använda mitt varumärke?

Endast för att marknadsföra dina varor eller tjänster på ett lojalt sätt.


Kan en figur vara ett varumärke?

Ja det går bra, som figur eller som ett kombinerat figur/ordmärke.


Hur gör jag mitt varumärke särskiljande?

Särskiljande ord eller andra attribut behövs för att göra märket distinkt och vinna registrering – kreativa insatser måste till.


Vad svarar jag om en konkurrent vill ifrågasätta och stoppa mitt varumärke?

Detta är en juridisk fråga som kräver granskning och ett direktingripande för att komma tillrätta med.


Hur bevisar jag att mitt varumärke är tillräckligt känt och inarbetat?

Redovisa märkets användning och de faktiska marknadsåtgärder/exponeringar som gjort märket känt – ytterst kan en marknadsundersökning krävas. En dokumenterad inarbetning utgör sedan grund för varumärkesrätt.

 

Offentligt stöd från stat och kommun som snedvrider konkurrensen.

Hur gör jag när ett kommunalt företag konkurrerar med låga priser?

Bakgrunden avgör om kommunens agerande strider mot konkurrensrättens regler.


Vad kan jag göra när stat och kommun konkurrerar?

Dokumentera noga det sker som grund för talan enligt konkurrensrättens regler.


Vad kan jag göra om en konkurrent selektivt får ett snedvridande statligt stöd/bidrag?

Här gäller i många fall EU-rättens regler och direkta krav på skadestånd kan ställas i svensk domstol för den uteblivna vinst som blivit följden i din verksamhet.

 

Förbud mot missbruk av marknadsdominerande ställning.

Vad gör jag om jag har en dominerande leverantör som ställer upp oskäliga affärsvillkor?

Du måste dokumentera allt som sker som grund för att själv ingripa juridiskt – primärt via Konkurrensverket eller i sista hand via stämning i domstol.


Hur ska jag göra jag om jag får veta att en dominerande leverantör i branschen tillämpar olika villkor för likvärdiga prestationer – t ex tar ut högre priser av mig än från andra?

Säkra om möjligt bevisning om vad som sker och begär sedan en förklaring. Diskriminering på marknaden av detta slag från en dominant omfattas av Konkurrenslagens förbudsregel.


Vad händer om dominanten ställer krav att jag ska göra inköp från denne av alla mina tillbehör?

Krav på inköpsbindning på olika sätt från en leverantör, som skapar en ”insugningseffekt”, kan förbjudas enligt Konkurrenslagen.

 

Förbud mot otillbörliga affärsmetoder.

Vad gör jag om en konkurrent lanserar en vara som efterliknar min?

Förbud gäller för efterbildningar som är vilseledande och lätt kan förväxlas med annans särpräglade och kända produkt.


Vad gör jag om en konkurrent i reklamen ger vilseledande eller överdrivna produktlöften?

Dessa kan förbjudas med stöd av marknadsföringslagen.


Vad är Svarta Listan?

En lista över åtgärder som är generellt förbjudna i all marknadsföring.


Finns det krav på att lämna särskild information i marknadsföringen?

En näringsidkare får enligt marknadsföringslagen inte utelämna väsentlig information i sin marknadsföring inte heller uttrycka sig oklart.


Vad kan jag göra åt vilseledande uppgifter på nätet?

Åberopa förbudsreglerna om vilseledande reklam.


Vad gäller för reklam till barn?

Särskilda regler gäller bl a med förbud mot TV-reklam.


Får jag göra jämförande påståenden om konkurrenterna?

En näringsidkare får i sin reklam peka ut en annan näringsidkare enligt särskilda regler härom.


Vad gäller juridiskt för texter och bilder på nätet?

Upphovsrättslagen kräver tillstånd från rättsinnehavaren före användning.

 

Förväxlingsbara domänadresser.

Hur stoppar jag domänadresser som efterbildar mitt varumärke och stjäl kunder?

Toppdomäner som skapar förväxling med annans varumärke utgör varumärkesintrång och kan förbjudas enligt varumärkeslagen.